Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Highway ranch behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Highway ranch ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, Facebook, Instagram eller på e-post. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund. När du handlar hos oss behöver vi veta vem du är och vart dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas uppgifter om kunder på server i säker miljö och i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning samt brandvägg. För kortköp arbetar vi med auktoriserade betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. All information skickas i krypterad form via en säker anslutning och vi sparar inte dina kortuppgifter. Våra betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög.
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de t.ex. inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

 • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt och maskininläsbart format.

 • Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Du måste vara 18 år för att få beställa varor från oss om du inte har målsmans godkännande. De personuppgifter som du uppger vid beställning kommer inte att skickas vidare till någon tredje part utan hanteras endast av oss och ovan nämnda partners.

GDPR Kassan

Genom att slutföra ett köp hos oss på Highway ranch godkänner du våra köpvillkor och bekräftar att du har förstått vår personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik